Splošna Bolnišnica Trbovlje
Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, Slovenija

ORDINACIJSKI ČASI AMBULANT IN ČAKALNE DOBE

ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV
(8. člen Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov). Kontaktni podatki so navedeni pri posameznih oddelkih in ambulantah, kjer so objavljeni ordinacijski časi in čakalne dobe.

1. Interni oddelek s specialističnimi ambulantami:  NEVENKA KIRIČ, zdrav.teh.
2. Kirurški oddelek s specialističnimi ambulantami: OLGI DOBERŠEK, viš.m.s.
    Varikološka ambulanta:  ALENKA REPE, zdrav.teh.
    Proktološka ambulanta in endoskopije DARJA ZUPAN, zdrav.teh.
    Ambulanta za operirance s stomo ZDENKA RAJEVEC, zdrv.teh.
3. Ginekološko porodni oddelek s specialističnimi ambulantami:  DANICA BERLAK, zdrav.teh.
  ANDREJA SAKELJŠEK, zdrav.teh.
    Ginekološki operativni posegi - od 1.5. 2015
BARBARA GALIĆ, DMS
4. Pediatrični oddelek s specialističnimi ambulantami:  KRISTINA ZORKO, dipl.m.s.
5. Oddelek za dializo:                                        
    Doppler ven in arterij spodnjih udov:  BOŽA PIRKOVIČ, zdrav.teh.
   24-urna merjenja krvnega tlaka: BRIGITA KLJUČEVŠEK, viš.m.s.
   Nefrološka ambulanta:  SUZANA KAVZER, zdrav.teh.
6. Oddelek za fizikalno rehabilitacijo:  MAJA PRAVST, dipl.fizioterapevt
7. Oddelek za radiologijo  
    RTG slikanja, UZ, CT:  LIDIJA TREPAL, dipl.radiol.inž.
8. Urološka ambulanta:  JANICA ZIMŠEK, zdrav.teh.
9. Ortopedska ambulanta SUZANA KAVZER, zdrav.teh.
10.Nevrološka ambulanta:   SUZANA KAVZER, zdrav.teh.


ČAKALNE DOBE NA DAN 30.6. 2015 
(v specialističnih ambulantah so čakalne dobe za prve preglede)

DEJAVNOST REDNO HITRO
INTERNISTIČNA DEJAVNOST    
Diabetična ambulanta 30-60 dni 30 dni
Gastroenterološka ambulana 30 dni 30 dni
Kardiološka ambulanata 150 dni 120 dni
Angiološka ambulanata 30-60 dni 30 dni
Ambulanta za srčno popuščanje 60 dni 30 dni
Ultrazvok srca 210 dni 120 dni
Elektrokardiologija 140 dni 75 dni
Nefrološka ambulanata 30 dni ni čak.dobe
     
KIRURŠKA DEJAVNOST    
Proktološka ambulanta 95 dni 67 dni
V mesecu juliju in avgustu Proktološka amb.dela 1 x mesečno.    
Varikološka ambulanta 167 dni 90 dni
V mesecu juliju in avgustu Varikološka ambulanta ne dela.    
Operacije kil 27 dni 27 dni
Operacije žolčnih kamnov 27 dni 27 dni
Operacije krčnih žil (varic) 180 dni  
V mesecu juniju, juliju in avgustu se operacije krčnih žil ne izvjajo, razen na izrecno željo pacienta.     
Artroskopije 7 dni 7 dni
Odstranitev osteosintetičnega materiala 27 dni 27 dni
     
GINEKOLOŠKO PORODNIŠKA DEJAVNOST    
Ambulanta za bolezni dojk 112 dni 90 dni
Mamografije 112 dni 90 dni
UZ dojk 7-21 dni 7-21 dni
Ginekološka ambulanta ni čakalne dobe ni čakalne dobe
Uroginekološka ambulanta ni čakalne dobe ni čakalne dobe
Ginekološki operativni posegi 21-28 dni 21-28 dni
     
PEDIATRIČNA DEJAVNOST    
Ambulanta za pediatrično alergologijo 77 dni 32 dni
Pediatrična nefrološka ambulanta 23 dni ni čakalne dobe
     
RADIOLOŠKA DEJAVNOST    
Rtg slikanje 10 dni 10 dni
Ultrazvočna diagnostika 70 dni 65 dni
UZ sklepov in mišično skeletnega sistema 80 dni 70 dni
UZ žil glave, karotid, vertebralk 90 dni 80 dni
CT diagnostika 20 do 45 dni 18 do 40 dni
     
DRUGE DEJAVNOSTI    
Nevrološka ambulanta 90 dni 45 dni
Ortopedska ambulanta 30 dni 30 dni
Urološka ambulanta 90 dni 60 dni
Fizioterapija 210 dni 120 dni
v primeru poškodb do 28 dni do 28 dni
V primeru, da se pacient naroči po telefonu, to pomeni rezervacijo termina. V tem primeru mora obvezno v 5 dneh poslati originalno napotnico v ambulanto ali oddelek, kjer si je rezerviral termin, v nasprotnem primeru ne bo uvrščen na čakalni seznam.

Pacienti se lahko naročajo tudi po elektronski pošti. Za specialistične ambulante in funkcionalno diagnostiko so elektronski naslovii napisani pri vsaki ambulanti.

Za operativne posege se lahko pacient  naroči po elektronski pošti in sicer
a) za kirurške posege npr. kile, varice, žolčne kamne, artroskopije itd. na naslov:
    krg.oper.narocanje@sb-trbovlje.si

b) za ginekološke posege na naslov    
    gin.oper.narocanje@sb-trbovlje.si
 
 

NIJZ Ljubljana

Nosilni bolnišnični oddelki z ambulantami

Strokovno medicinska področja


 • INTERNISTIČNE AMBULANTE

  • Gastroenterološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:   7.00 – 15.00
Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)
Torek: 11.00 - 15.00
Gastroenterološka ambulanta
 7.00 - 15.00
Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)
Četrtek:   7.00 – 16.00
Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)
Petek:   9.00 – 16.00
Funkcionalna diagnostika (gastroskopije, kolonoskopije)


Način naročanja:

Gastroenterološka ambulanta

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 528 vsak torek med 8.00 in

10.00 uro ali po pošti,in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Gastroenterološka ambulanta,

Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede

gastro.narocanje@sb-trbovlje.si


Funkcionalna diagnostika

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 503 vsak ponedeljek med 13.30

in 14.30 uro ali vsak četrtek med 8.00 in 9.00 uro ali po pošti,  in sicer tako da posredujete

originalno napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica

Trbovlje, Ambulanta za endoskopsko diagnostiko prebavil, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski

naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.


Elektronski naslov za naročanje na endoskopske preiskave (kolonoskopije in gastroskopije)

endo.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Kardiološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 15.00 – 21.00
UZ srca
vsak 2. in 4. ponedeljek
Torek: 10.00 - 15.00
Cikloergometrija
Sreda: 17.00 - 20.00
dve sredi v mesecu
Četrtek: 11.00 – 17.00
Kardiološka ambulanta 1. in 3. četrtek v mesecu
11.00 - 16.00
Kardiološka ambulanta 2. in 4. četrtek v mesecu
10.00 - 15.00
Cikloergometrija
15.00 - 21.00
UZ srca
Petek: 12.00 - 18.00
Ambulanta za kardiologijo za 2. in 4. petek

V okviru kardiološke funkcionalne diagnostike se izvaja tudi UZ vratnih arterij, 24-urno

snemanje EKG ali holter.


Način naročanja:

Za pregled  se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 528 vsak četrtek med 8.00 in

10.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Kardiološka in angiološka

ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom

vaše telefonske številke na spodnje elektronske naslove.  O datumu pregleda vas bomo

obvestili. 

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede 

kardioloska.narocanje@sb-trbovlje.si

 

Elektronski naslov za naročanje na UZ srca

uzsrca.narocanje@sb-trbovlje.si

 

Elektronski naslov za naročanje na cikloergometrijo (CEM)

cikloerg.narocanje@sb-trbovlje.si

 

Elektronski naslov za naročanje na holter srca

holter.narocanje@sb-trbovlje.si

 

  • Angiološka ambulanta

   Delovni čas

   Dan v tednu
   Ura
   Sreda: 17.00 – 19.00
   Četrtek: 11.00 - 16.00

  • Angiološka ambulanta deluje vsak 4. četrtek v mesecu in eno izmed sred v mesecu.

  • Način naročanja:

   Za pregled  se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 528 vsak četrtek med 8.00 in

   10.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

   telefonske številke na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Kardiološka in angiološka

   ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom

   vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov.  O datumu pregleda vas bomo

   obvestili. 

    

   Elektronski naslov za naročanje na preglede 

   kardioloska.narocanje@sb-trbovlje.si
  • Ambulanta za srčno popuščanje

   Delovni čas

   Dan v tednu
   Ura
   Petek: 1.in 2.  14.00 – 17.00
   Petek:3. in 4.
   12.00 - 17.00


  • Ambulanta za srčno popuščanje dela vsak petek. 1.in 2. petek v mesecu od 14.00 do 17.00 ure, 3. in 4. petek v mesecu pa od 12.00 do 17.00 ure.

            Način naročanja:

            Za pregled  se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 528 vsak četrtek med 8.00 in

            10.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

            telefonske številke na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Kardiološka in angiološka

            ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom

            vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov.  O datumu pregleda vas bomo

            obvestili. 

 

            Elektronski naslov za naročanje na preglede 

            kardioloska.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Ambulanta za trombotična obolenja

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Torek: 7.00 – 15.00
Četrtek: 8.00 - 11.00
Petek: 7.00 – 15.00
   


Način naročanja:

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 504 vsak torek in petek med

12.00 in 14.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom

vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ambulanta za trombotična

obolenja, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom

vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo

obvestili.


Elektronski naslov za naročanje

trombo@sb-trbovlje.si


  • Nefrološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 12.00 - 17.00
Sreda:  9.00 - 17.00
Četrtek: 12.00 - 16.00

Nefrološka funkcionalna diagnostika (ultrazvočni pregledi arterij in ven zgornjih in

spodnjih okončin ter dializnih žilnih pristopov - doppler, 6 minutni tes hoje in 24 urno

merjenje krvnega tlaka oz. NMKT je razvidna na oddelku za dializo.


Način naročanja: 

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 504 vsak četrtek med 10.00

in 12.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Nefrološka ambulanta,

Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili


Elektronski naslov za naročanje za preglede v nefrološki ambulanti

nefroloska.narocanje@sb-trbovlje.si
 

Elektronski naslov za naročanje na monitoring krvnega tlaka

monitoring.narocanje@sb-trbovlje.si

 

Elektronski naslov za naročanje na ultrazvok ven (dopller ven)

doppler.narocanje@sb-trbovlje.si
  • Diabetološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 11.00 - 17.00
Sreda: 11.00 - 16.00
Petek: 11.00 – 15.00
prvi in tretji petek v mesecu


Edukacija diabetičnih bolnikov

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 8.00 - 11.00
Sreda: 8.00 - 11.00
Četrtek: 7.00 –  8.00
Petek: 8.00 – 13.00


Način naročanja:

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 528 vsak ponedeljek med

8.00 in 10.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom

vaše telefonske številke na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Diabetološka ambulanta,

Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na spodnji elektronski naslov.  O datumu pregleda vas bomo obvestili.

 

Elektronski naslov za naročanje

diab.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Urgentna internistična ambulanta

Delovni čas: Neprekinjeno vse dni v letu. • GINEKOLOŠKE AMBULANTE IN DISPANZER ZA ŽENE

  • Ginekološka ambulanta z ultrazvočno diagnostiko

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:
  8.00 –   9.00
15.00 – 16.00
Torek:   8.00 – 10.00
15.00 – 16.00
Sreda:   8.00 – 10.00
15.00 – 16.00
Četrtek:   8.00 - 10.00
15.00 – 16.00
Petek:   8.00 –   9.00
15.00 – 16.00


Način naročanja: 

Za pregled v ginekoloških specialističnih ambulantah z ultrazvočno diagnostiko in dispanzerju

za žene se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 537 vsak dan od ponedeljka do

petka med 12.00 in 14.00 uro. Za pregled v ultrazvočni diagnostiki se lahko naročite tudi po

pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše telefonske številke 

na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ginekološke specialistične ambulante, Rudarska

cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše telefonske

številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.


 Elektronski naslov za naročanje na preglede

gin.amb.narocanje@sb-trbovlje.si

 

Elektronski naslov za naročanje na UZ

gin.uz.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Ambulanta za ogroženo in patološko nosečnost

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 9.00 – 10.00
Torek: 9.00 – 10.00
Sreda: 9.00 – 10.00
Četrtek: 9.00 – 10.00
Petek: 9.00 – 10.00


Način naročanja:

Naročite se lahko osebno ali po telefonu vsak dan od 12.00 do 14.00 ure na telefonsko

številko 03 56 52 537.


Elektronski naslov za naročanje

gin.amb.narocanje@sb-trbovlje.si

  • Uroginekološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Torek: 10.00 – 11.00

Način naročanja:

Za pregled v uroginekološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 537

vsak dan od ponedeljka do petka med 12.00 in 14.00 uro. Za pregled se lahko naročite

tudi po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše telefonske

številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ginekološke specialistične

ambulante, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom

vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.


Elektronski naslov za naročanje

gin.amb.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Center za bolezni dojk in mamografija

Delovni čas


Center za bolezni dojk
Mamografija
Dan v tednu
Ura
Ura
Sreda: 10.00-13.00  
Četrtek: 10.00-13.00 7.30-13.00
Petek: 10.00-12-30 8.00-13.00


Način naročanja:

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 562 vsak četrtek in

petek med 13.00 in 14.00 uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico

s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Center za

bolezni dojk, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s

pripisom vaše telefonske številke  na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda

vas bomo obvestili.

 

Elektronski naslov za naročanje

mam.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Urgentna ginekološka ambulanta

Delovni čas: Neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu.


  • Dispanzer za žene

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 10.00 – 13.00
Torek: 10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
Sreda: 10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
Četrtek: 10.00 - 13.00
15.00 – 18.00
Petek: 10.00 – 13.00


Osebni ginekologi:
Mag. Jurca Miroslav, dr.med.: četrtek in petek
Pogačnik Andrej, dr.med.: torek

Maja Merkun, dr.med.: ponedeljek in sreda


Način naročanja:

Osebno ali po telefonu 03 56 52 537 vsak dan od ponedeljka do petka od 12.00 do 14.00 ure ali na spodnji elektronski naslov.


Elektronski naslov za naročanje

gin.amb.narocanje@sb-trbovlje.si

 • KIRURŠKE AMBULANTE

  • Kirurška ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:   8.00 – 15.00
Torek:   8.00 – 15.00
Sreda:
  8.00 – 15.00
Četrtek:   8.00 - 15.00
Petek:   8.00 – 15.00
Sobota: 10.00 – 13.00


V primeru, da pacient ne more v redno ambulanto, je možen obisk vsak dan po 15.00 uri

(dve uri in pol) od ponedeljka do petka po predhodnem dogovoru s pacienti.


Način naročanja:

 Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 596 vsak dan

od 13.00 do 15.00 ure ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico

s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje,

Kirurška ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje.  O datumu pregleda vas bomo

obvestili. 

Travmatološka ambulanta


Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Torek:   8.00 – 15.00
Četrtek:   8.00 - 15.00


Naročanje:

Za pregled v travmatološki  ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 596

vsak torek ali četrtek od 13.00 do 15.00 ure ali po pošti, in sicer tako da posredujete

originalno napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica

Trbovlje, Travmatološka ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete

skenirano napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov.

O datumu pregleda vas bomo obvestili.


Elektronski naslov za naročanje na preglede v travmatološki ambulanti

travma.narocanje@sb-trbovlje.si

  

Ambulanta za male operacijske posege

 

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Sreda:   8.00 – 12.00

 

Naročanje:

Bolniki so naročeni v ambulanto po predhodnem pregledu v kirurški ambulanti.


 

  • Proktološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 8.00 - 14.00
Proktološka ambulanta prvi, drugi in zadnji ponedeljek v mesecu
Sreda: 8.00 - 15.00
Endoskopije
Petek: 7.00 - 10.00
Endoskopije


Način naročanja:

Za pregled v proktološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 542

vsak prvi, drugi in zadnji ponedeljek v mesecu od 7.00 do 10.00 ure. Za pregled v

proktološki  ambulanti se lahko naročite tudi po pošti, in sicer tako da posredujete

originalno napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica

Trbovlje, Proktološka ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete

skenirano napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov.

O datumu pregleda vas bomo obvestili.

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede

prokt.narocanje@sb-trbovlje.si

 

  • Ambulanta za operirance s stomo

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek::  8.00 - 12.00
vsak tretji ponedeljek v mesecu


Način naročanja:

Za pregled v ambulanti za operirance s stomo se lahko naročite osebno ali po telefonu

03 56 52 544 vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.00 ure. Za pregled v

ambulanti za operirance s stomo se lahko naročite tudi po pošti, in sicer tako da p

osredujete originalno napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov:

Splošna bolnišnica Trbovlje, Ambulanta za operirance s stomo, Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje. O datumu pregleda vas bomo obvestili.


  • Flebološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Četrtek:  8.00 – 14.30


Način naročanja: 

Za pregled v varikološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 542

vsak četrtek od 13.00 do 15.00 ure ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno

napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje,

Varikološka ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano

napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov.  O datumu

pregleda vas bomo obvestili. 

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede

varikoloska.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Urgentna kirurška ambulanta

Delovni čas: Neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu.

  • Ortopedska ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 13.00 - 20.00
Četrtek: 13.00 - 20.00
vsak drugi četrtek v mesecu


Način naročanja:

Za pregled v ortopedski ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 504

vsak ponedeljek med 14.00 in 16.00  uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno

napotnico s pripisom vaše telefonske številke na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje,

Ortopedska ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico

s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas

bomo obvestili. 

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede

ortopedska.narocanje@sb-trbovlje.si

 • PEDIATRIČNE AMBULANTE

  • Alergološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Torek:  10.00 – 15.00
Sreda:  09.30 - 15.00


Način naročanja:

Za pregled v pediatrični alergološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu

03 56 52 567 vsak torek in sredo od 12.00 do 14.00 ure. Za pregled se lahko naročite

tudi po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Pediatrična alergološka

ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico

s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu

pregleda vas bomo obvestili. 

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede

ped.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Neonatalna ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 10.30 – 12.00


Način naročanja:

Naročite se lahko osebno ali po telefonu 03 56 52 567 vsak ponedeljek od 10.30 do

12.00 ure.


  • Nefrološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Četrtek: 16.00 – 20.00


Način naročanja: 

Za pregled v pediatrični nefrološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu

03 56 52 567 vsak četrtek med 16.00 in 18.00 uro. Za pregled se lahko naročite tudi po

pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše telefonske

številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Pediatrična nefrološka ambulanta,

Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom

vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas

bomo obvestili. 

 

Elektronski naslov za naročanje na preglede

ped.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Pediatrična ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:   8.00 – 10.00
Torek:   8.00 – 10.00
*15.00 - 16.00
Sreda:   9.00 – 10.00
Četrtek:   9.00 - 10.00
Petek:   9.00 – 10.00

*EKG ambulanta

Način naročanja:
Ni potrebno naročanje.


  • Urgentna pediatrična ambulanta

Delovni čas: Neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu. • ODDELEK ZA DIALIZO

  • Nefrološka funkcionalna diagnostika

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 11.00 – 21.00
Torek:

15.00 21.00

Sreda: 11.00 – 14.00
Petek: 11.00 – 14.00


V nefrološki funkcionalni diagnostiki se izvajajo ultrazvočni pregledi arterij in ven zgornjih

in spodnjih okončin ter dializnih žilnih pristopov, 6-minutni test hoje in 24-urno merjenje

krvnega tlaka oz. NMKT.

Način naročanja: 

Za pregled se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 561 vsak torek med

7.00 in 9.00 uro ali po pošti,  in sicer tako da posredujete originalno napotnico

s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Nefrološka

funkcionalna diagnostika, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano

napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnje elektronske naslove.

O datumu pregleda vas bomo obvestili. 

 

Elektronski naslov za naročanje na monitoring krvnega tlaka

monitoring.narocanje@sb-trbovlje.si


Elektronski naslov za naročanje na ultrazvok ven (dopller ven)

doppler.narocanje@sb-trbovlje.si

  • ODDELEK ZA ANESTEZIJO IN REANIMACIJO

  • Ambulantna anestezija

Delovni čas:

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:   7.30 - 13.30
Torek: 13.00 - 14.00
Sreda: 13.00 – 14.00
Četrtek: 13.00 – 14.00
Petek: 13.00 – 14.00


Način naročanja:

Naročanje po telefonu 03 56 52 664; pokliče se lahko vsak dan ob delavnikih, to je od

ponedeljka do petka od 15.00 ure do 16.00 ure in se dogovorite za datum pregleda v

anesteziološki ambulanti.


 • ODDELEK ZA RADIOLOGIJO

  • Ultrazvočna ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:   7.00 – 10.00
14.00 – 16.00*
Torek:   8.00 – 13.00
Sreda:   7.00 – 13.00
Četrtek:   7.00 - 17.00
17.00 – 20.00 *
Petek:   9.00 – 13.00
*Za primere, ko pacient v dopoldanskem času ne more v redno ambulanto,

po predhodnem dogovoru s pacienti.


Način naročanja:

Za pregled v ultrazvočni ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 572

od ponedeljka do petka med 12.00 in 14.00 uro.  Za preglede v ultrazvočni ambulanti se

lahko naročite tudi po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom

vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Oddelek za radiologijo,

Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.


Elektronski naslov za naročanje

uz.narocanje@sb-trbovlje.si


  • Radiološka ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 7.00 – 11.00
Torek: 7.00 – 11.00
Sreda: 7.00 – 11.00
Četrtek: 7.00 - 11.00
Petek: 7.00 - 11.00

Od 11.00 do 13.00 se opravlja slikanje za kirurško ambulanto. V primeru, da pacient ne

more v ambulantno v okviru delovnega časa, je možen obisk vsak dan od 16.00 do

17.00 ure od ponedeljka do petka.


Način naročanja:

Za rtg slikanje se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 572 od ponedeljka do

petka med 12.00 in 14.00 uro.  Za rtg slikanje se lahko naročite tudi po pošti, in sicer tako

da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov:

Splošna bolnišnica Trbovlje, Oddelek za radiologijo, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski

naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.

 

Elektronski naslov za naročanje

rtg.narocanje@sb-trbovlje.si

 

  • CT ambulanta

Delovni čas

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek: 7.00 – 13.00
Torek: 7.00 – 13.00
Sreda: 7.00 – 13.00
Četrtek: 7.00 - 13.00
Petek: 7.00 - 13.00


Naročanje:

Za pregled v CT ambulantii se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 572 od

ponedeljka do petka med 12.00 in 14.00 uro.  Za preglede v CT ambulanti se lahko

naročite tudi po pošti, in sicer tako da posredujete originalno napotnico s pripisom vaše

telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Oddelek za radiologijo,

Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano napotnico s pripisom vaše

telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu pregleda vas bomo obvestili.

 

Na dan pregleda naj imajo pacienti s seboj sveže laboratorijske izvide (kreatinin in sečnina).


Elektronski naslov za naročanje

ct.narocanje@sb-trbovlje.si


  • LABORATORIJ ZA KLINIČNO KEMIJO

Delovni čas za ambulantne paciente:

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:

  7.00 – 13.00 in

14.00 – 20.00

Torek:

  7.00 – 13.00 in

14.00 – 20.00

Sreda:

 7.00 – 13.00 in

14.00 – 20.00

Četrtek:

  7.00 – 13.00 in

14.00 – 20.00

Petek:

  7.00 – 13.00 in

14.00 – 20.00

Sobota in nedelja 24 ur za nujne primere


Odvzemi za :

ANTITROMBOTIČNO AMBULANTO: torek, četrtek, petek glede na uro naročila

DIABETIČNO AMBULANTO: ponedeljek, sreda, petek glede na uro naročila • AMBULANTA ZA FIZIOTERAPIJO

Delovni čas:

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek:

6.00 – 17.00

Torek:

6.00 – 17.00

Sreda:

6.00 – 17.00

Četrtek:

6.00 – 17.00

Petek:

6.00 – 14.00


Način naročanja:

Naročanje po telefonu 03 56 52 676 ali osebno v prostorih fizioterapije vsak delovni dan

od 6.00 do 14.00 ure.

 

Elektronski naslov za naročanje

fiz.narocanje@sb-trbovlje.si


Bolnike naročamo ob določenih urah in jih prosimo, da na obravnavo prihajajo točno.

 

Izven delovnega časa posameznih fizioterapevtk deluje tudi samoplačniška ambulanta.

Pacineti se osebno dogovorijo za izvedbo.Vrste storitev, način naročanja, kontaktni podatki

ter čas izvajanja samoplačniških fizioterapevtskih storitev si lahko ogledate na predstavitveni strani oddelka za fizikalno rehabilitacijo (bolnišnični oddelki, strokovno medicinsko področja).


 • NEVROLOŠKA AMBULANTA

Delovni čas:

Dan v tednu
Ura
Sreda:

10.00 – 18.00

Sobota:  7.00 - 15.00*

Ambulanta dela trikrat na mesec ob sredah in enkrat na mesec ob sobotah.

 * po posebnem razporedu oz. dogovoru (praviloma UZ)


Način naročanja:

Za pregled v nevrološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 504

vsako sredo med 7.00 do 9.00  uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno

napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje,

Nevrološka ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano

napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov. O datumu

pregleda vas bomo obvestili.


Elektronski naslov za naročanje na preglede

nevroloska.narocanje@sb-trbovlje.si

  

 • UROLOŠKA  AMBULANTA

Delovni čas:

Dan v tednu
Ura
Ponedeljek ali torek:

13.00 – 20.00


Način naročanja:

Za pregled v urološki ambulanti se lahko naročite osebno ali po telefonu 03 56 52 504

vsak četrtek med 15.00 in 16.00  uro ali po pošti, in sicer tako da posredujete originalno

napotnico s pripisom vaše telefonske številke  na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje,

Urološka ambulanta, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje ali posredujete skenirano

napotnico s pripisom vaše telefonske številke na spodnji elektronski naslov.

O datumu pregleda vas bomo obvestili

.

 Elektronski naslov za naročanje na preglede

uroloska.narocanje@sb-trbovlje.si